Winkelwagen

0 product(en) - €0,00
Uw winkelwagen is leeg!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website amourhairfashion.nl en op alle aanbiedingen en offertes van Amour Hair & Beauty en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en amourhairfashion.nl.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk of anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door amourhairfashion.nl erkend.
1.4 Amourhairfashion.nl behoud het recht om ten alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen amourhairfashion.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via de door de klant opgegeven e-mailadres.
2.2 Amourhairfashion.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Amourhairfashion.nl dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 – Aanbieding

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders is aangegeven.
3.2 Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
3.3 Amourhairfashion.nl is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of te annuleren zonder aankondiging vooraf.
3.4 Amourhairfashion.nl is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer een product op de website koopt waarbij al eerder is vermeld dat er bijvoorbeeld iets ontbreekt (rits defect etc.), dan is amourhairfashion.nl niet aansprakelijk voor de verdere gevolgen.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle prijzen op Amourhairfashion.nl zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op Amourhairfashion.nl zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Verzenkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
4. Amourhairfashion.nl is gerechtigd ten allen tijden de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.
4.4 Indien de klant zich niet in Nederland bevind is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van onze verschillende elektronische vooruitbetaling.
5.2 Bij het uitblijven van een betaling is Amourhairfashion.nl gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 6 – Levering

6.1 Op Amourhairfashion.nl genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
6.2 Amourhairfashion.nl streeft erna om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op Amourhairfashion.nl te behalen. Haarproducten worden binnen 1 tot 3 werkdagen en Fashion producten 3 tot 5 werkdagen geleverd.
6.3 Om hygiënische redenen (worden) kunnen de Haar producten en Fashion producten apart verstuurd (worden).
6.4 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Amourhairfashion.nl.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren mits:
a. Er eerst contact is opgenomen met amourhairfashion.nl via info@amourhairfshion.nl. hierna ontvangt u een e-mail waarin het retouradres is vermeld. Let op! Vestigingadres is niet het retour adres.
b. De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking zitten.
c. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket en dit risico hierbij door klant worden aanvaard totdat Amourhairfashion.nl het pakket in ontvangst heeft genomen.
7.2 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7.1, draagt Amourhairfashion.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald. Let op! er zijn kosten hieraan verbonden en verzendkosten wordt niet teruggestort.
7.3 Amourhairfashion.nl behoud zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd alle kosten in rekening te brengen.
7.4 Wegens gezondheidsbescherming en hygiëne redenen is herroeping recht uitgesloten voor de volgende producten:
a. Fashion producten: lingerie, sieraden, handschoenen, kousen, panty’s, slips, strings, badmode, bikini, maskers.
b. Haar Producten:die al geopend zijn zoals shampoos, conditioners etc. En haarextensions.
c. Verder kunnen uitverkoop artikelen niet omgeruild of geretourneerd worden.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Amourhairfashion.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Amourhairfashion.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Amourhairfashion.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Amourhairfashion.nl verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 9 – Garantie

9.1 Op alle producten van Amourhairfashion.nl geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.
9.2 Deze garantie geldt niet indien:
a. (Zolang) de klant amourhairfashion.nl in gebreke is.
b. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
c. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Amourhairfashion.nl is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten. Lees voor gebruik de aanwijzing op de verpakking en/of raadpleeg onze website www.amourhairfashion.nl.

Artikel 11 – Retourneren / Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Amourhairfashion.nl) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Amourhairfashion.nl via info@amourhairfashion.nl, hierna ontvangt u een e-mail waarin het retouradres is vermeld. Let op! Vestiging adres is geen retour adres.

11.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan info@amourhairfashion.nl per e-mail te worden gemeld. Bij overschrijding van de genoemde 7 werkdagen termijn volgt geen geld teruggave. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.3 De kosten van het terugzenden van het desbetreffende product komen voor uw eigen rekening. Wel dient u ervoor zorg te dragen dat de verzending gebeurd met een bekende koerier, waarbij u tevens zorg dient te dragen voor de verzekeringskosten tijdens transport. De verantwoordelijkheid van het product ligt bij u tot aankomst van het product, vraag om een track en tracé nummer om uw zending te volgen. Ruilen is toegestaan mits het desbetreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking, factuur en (info label) kaartjes.

11.4 Kunt u geen product vinden om te ruilen, dan houdt ruilen/retourneren in dat u dan een kortingscode van ons krijgt ter waarde van het product dat u terug wilt sturen. Geen geld teruggave. U krijgt van ons de mogelijkheid om voor het bedrag ter waarde van het ongewenste artikel ten alle tijden een ander product uit te kiezen. Zodra wij het product ontvangen hebben wordt er gecontroleerd of het onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is.

11.5 Er zal geen re-stocking fee kosten van 10% van het aankoopbedrag worden berekend voor de administratie- en voorraadkosten. De kosten van het terugzenden EUR 10,- van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. Wel dient u ervoor zorg te dragen dat de verzending gebeurd met een bekende koerier, waarbij u tevens zorg dient te dragen voor de verzekeringskosten tijdens transport. De verantwoordelijkheid van het product ligt bij u tot aankomst van het product bij e-senzaz.com.

11.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Amourhairfashion.nl  het pakket in goede ontvangst heeft genomen. Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Amourhairfashion.nl niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

Artikel 12 – Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Amourhairfashion.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Amourhairfashion.nl. Amourhairfashion.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hieronder onze Privacy Policy.
12.2 Amourhairfashion.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de Amourhairfashion.nl en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
12. Amourhairfashion.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

KORTINGSCODE OF CADEABON

Voorwaarden kortingscode of cadeaubon

Kortingscode:

- Kortingscode is één keer per bestelling inwisselbaar*
- Kortingscode is mogelijk niet van toepassing op afgeprijsde artikelen
- Kortingscode is mogelijk gebonden aan bepaalde categorieën of acties
- Kortingscode is mogelijk niet geldig voor  sommige artikelen
- Kortingscode heeft een beperkte geldigheidsduur
- Kortingscode is  mogelijk gekoppeld aan een minimale en/of maximale bestelwaarde**
- Kortingscode is slechts eenmaal geldig en verliest na het definitief maken van een bestelling haar waarde***
- Verrekening na bestelling en uitbetalen in contanten is NIET mogelijk

Cadeaubon:

- Cadeaubon is meerdere keer  per bestelling te gebruiken
- Cadeaubon  is te gebruiken voor het gehele assortiment
- Cadeaubon heeft onbeperkte geldigheidsduur
- Cadeaubon is NIET gekoppeld aan een minimale en/of maximale bestelwaarde
- Cadeaubon wordt in het geval dat u artikelen retourneert weer als shoptegoed op uw account bijgeschreven
- Verrekening na bestelling  en uitbetalen in contanten is NIET mogelijk

* U kunt bij een bestelling dus meerdere cadeaubonnen gebruiken, maar altijd slechts één kortingscode
** Ook nadat u artikelen geretourneerd heeft moet deze minimale bestelwaarde nog steeds behaald worden, anders is de kortingscode niet geldig voor uw bestelling
*** In het geval dat u uw bestelling retourneert is uw kortingscode niet opnieuw geldig voor uw volgende bestelling

Let op! Helaas is het niet mogelijk om na het plaatsen van een bestelling achteraf een kortingscode of cadeaubon te verrekenen. Ook de serviceteam kan u hierbij niet helpen. U kunt de kortingscode of cadeaubon uiteraard bij uw volgende bestelling gebruiken.

ONZE PRIVACY POLICY

Amourhairfashion.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Amourhairfashion.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.  Amourhairfashion.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Amourhairfashion.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. Als u bij Amourhairfashion.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een beveiligde server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site voorwaarden voldoen niet te publiceren. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Amourhairfashion.nl verkoopt uw gegevens niet.

Amourhairfashion.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Amourhairfashion.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Amourhairfashion.nl geen cookies ontvangt.

Klantenservice

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Amourhairfashion.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

DISCLAIMER

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Amourhairfashion.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Amourhairfashion.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Amourhairfashion.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Amourhairfashion.nl. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amourhairfashion.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op Amourhairfashion.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Amourhairfashion.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Amourhairfashion.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

» Lees hier onze Leveringsvoorwaarden

Over ons

Your Store
Amourhairfashion is het platform waar modeliefhebbers elkaar ontmoeten en inspireren. Ons motto is: " Geloven in al het goede waar liefde begint".

BEDRIJF

 • Amour Hair & Beauty
 • Veerse Meer 4
 • 2134VR Hoofddorp Nederland
 • KVK 60850337
 • BTW NL 205679018 B 02
 • BANK NL68 INGB 0006 5558 02

BESTELLEN

 • Ga naar uw Product
 • Klik op Bestellen
 • Ga naar de Kassa
 • Klik op Afrekenen

Contact

 • Live Chat
 • +31 (0) 23 6200144

Nieuwe klant.

Een account aanmaken

Door een account aan te maken kunt u sneller en makkelijker bestellen. Daarnaast kunt u uw eerdere en huidige bestellingen eenvoudig bekijken.

Verder

Terugkerende klant.